Innkalling til Årsmøte

Postet av Kopervik Idrettslag den 15. Feb 2024

Innkalling

Årsmøtet vil avholdes i det nye klubbhuset mandag 18. mars 2024, klokken 1800.

Årsmøtet er klubbens øverste organ og vi håper på godt oppmøte fra klubbens medlemmer. Forslag eller saker til Årsmøte må være Styret/Daglig Leder i hende senest 03.03.2024, men jo tidligere jo bedre. Vi håper å ha komplett Årsberetning og saksliste klar litt tidligere i år, grunnet høyt aktivitetsnivå og en Daglig Leder som er beordret på militærtjeneste i Februar/Mars.

For å ha stemmerett må man minst fylle 15 år i 2024, hatt gyldig medlemskap i minst 1 måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene, jf. NIFs lov § 2-5. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt, jf. NIFs lov § 2-9.  Yngre medlemmer har møte- og forslagsrett.

Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag skal være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet, fra mandag 11.03.2024.

Velkommen til årsmøte i vårt store jubileumsår!
Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.