Kopervik IL - Styre

Helge Morten Eikeskog

Rolle: Leder
Tlf: 91888145

Epost:

helge.morten.eikeskog@kopervikidrettslag.no

Gunnar Østerhus

Rolle: Nest Leder
Tlf41680267
Epost:

gunnar@kopervikidrettslag.no

Kjell Åge Lie

Rolle: Kasserer
Tlf: 48107699


Epost:

kjell.lie@kopervikidrettslag.no

Veronica Sletten

Rolle: Styremedlem
Tlf: 95027363


Epost:

veronica.sletten96@gmail.com

Grethe Olsen

Rolle: Sekretær
Tlf: 92882070


Epost:

grethe@kopervikidrettslag.no

Anders Holgersen

Rolle: Daglig leder
Tlf: 45072472


Epost:

dagligleder@kopervikidrettslag.no