Seksuell trakassering og overgrep


Klikk her for veileder for håndtering av seksuell trakassering og overgrep


Retningslinjer mot seksuell trakassering og overgrep i idretten. (Vedtatt av Idrettsstyre i september 2010)

Seksuell overgrep og seksuell trakassering er totalt uforenelig med idrettens verdier. Det er nulltoleranse for diskriminering og trakassering uansett kjønn, etisk bakgrunn, livssyn, seksuell orientering og funksjonshemming i nors idrett. Det er viktig mål å utvikle toleranse og forståelse og å skape erkjennelse av mennesker likeverd for å unngå diskriminering, trakassering og hets. Alle i idrettslaget bør jobbe for å etablere trygge miljøer og en trygg atmosfære for både barn, unge og voksne. Voksne må respektere utøvernes personlige rom og aldri overskride grenser for akseptabel oppførsel.

Med seksuell trakassering menes uønsket seksuell oppmerksomhet som er plagsom for den oppmerksomheten rammer. Med seksuell overgrep menes  å lure eller påtvinge et annet menneske seksualitet som det ikke ønsker, eller utviklingsmessig i stand til å gi sitt samtykke til.