Politiattest


Hvorfor kreves Politiattest?

Idretten krever fremvisning av politiattest uten anmerkninger fra alle personer over 15 år som utfører oppgaver som innebærer et ansvars- eller tillitsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming. Dette bidrar til at slike oppgaver kun utføres av skikkede personer, gjennom at personer som kan utgjøre en risiko for overgrep eller skadelig innflytelse forhindres fra å påta seg slike oppdrag.

Hvem omfattes av ordningen?

Ordningen omfatter både ansatte og frivillige over 15 år, og gjelder uansett om personen får lønn for oppgavene som utføres eller ikke. Trenere, instruktører, lagledere med direkte kontakt med mindreårige eller personer med utviklingshemming, vil alltid ha et ansvars- eller tillitsforhold og være omfattet av ordningen.

Mer om politiattest kan leses på NIF sine hjemmesider: 

https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/politiattest/POLITIATTEST

 

Prosedyre søknad om politiattest trenere/ lagledere i Kopervik IL:

  1. Bruk skjema: «bekreftelse på formål med politiattest» - fyll inn navn, etternavn og fødselsdato
  2. Når skjema er fylt ut, last skjema opp på: https://attest.politi.no/ og velg frivillig organisasjon under kategori og formål.
  3. Når en da mottar svar (kan ta opp til en uke) på søknad må politiattest fremvises daglig leder i klubb, slik at Kopervik IL kan registrere at du som trener/ lagleder har fremvist politiattest. 

Prosedyre politiattest ansvarlig i klubb:

  • Ved registrering av trenere/ lagledere skal informasjon om prosedyre politiattest sendes til vedkommende på mail med en frist for fremvisning på 14 dager
  • Når politiattest er fremvist registreres vedkommende av daglig leder i politiattest permen på kontoret til daglig leder og i vårt medlemsregister IdrettenOnline under «fremvist politiattest»
  • Daglig leder følger opp med «hjelp» fra styreleder i hver avdeling for de som ikke har fremvist politiattest.
  • Har vedkommende fått 2 purringer og ikke klart å fremvise politiattest innen rimelig tid blir trener/ leder bedt om å fratre sin rolle med umiddelbar virkning


Ansvarlig Politiattest i Kopervik Idrettslag:

Daglig leder

Mobil: 450 72 472

Mail: dagligleder@kopervikidrettslag.no                                                  sist oppdatert: 20.01.2022