Kopervik Idrettslag ønsker at alle barn og ungdom som vil skal få delta i våre aktiviteter. Vi har derfor søkt om midler til dekning av medlemskontingent 2024 for de som gjerne må prioritere bort aktivitet for sine barn pga. økonomiske hindringer. 

I regi av Sparebankstiftelsen SR-BANK har Kopervik IL fått tildelt kr 50 000 til prosjektet "For Alle!". Disse midlene er øremerket dekning av medlemskontingent 2024 for barn og unge under 18 år for familier med lav inntekt. 


Hva må du gjøre?

For støtte, må en foresatt eller trener til medlemmet sende en kortfattet mail til dagligleder@kopervikidrettslag.no og forklare situasjonen. All informasjon vil bli behandlet konfidensielt.

Ordningen er til for deg, vi setter pris på at du tar kontakt og søker om støtte til medlemskontingent for ditt barn.Karmøy Kommune støtteordning dekning av medlemskontingent:

Vi gjør oppmerksom på at barn og unge under 18 år fra familier med lav inntekt kan søke Karmøy Kommune om dekning av medlemskap. For mer informasjon om ordningen Klikk her