Allidrett - Styre 2023

Styret i KIL Allidrett - valgt på årsmøte 2023

RolleNavn
Leder/KassererMarlin Høvring Rørbakk
Nestleder/SekretærMartin Hofstad Leren
StyremedlemNils Reidar Hovden
StyremedlemIngrid Hovden

Kontakt: allidrett@kopervikidrettslag.no