Medlemskontigent 2023

Postet av Kopervik Idrettslag den 30. Mar 2023

Kjære alle medlemmer av Kopervik Idrettslag

Medlemskontigenter for 2023 sendes ut idag. Den kommer fortrinnsvis på SMS og/eller epost, og kan betales både i bank, nettbank, eller via vipps. Kontigenten er individuell per medlem med egen kid-kode per faktura. I tillegg til medlemskontigenten blir også Treningsavgift for fotballspillere i alderen 8-19 år sendt ut.

Medlemskontigenten er en viktig inntektskilde for alle lag og foreninger. For å være et registrert og godkjent medlem av et lag eller en forening, og for å ha stemmerett på Årsmøte, er betalt kontigent en forutsetning.

Kopervik Idrettslag kan skilte med en av de rimeligste kontigentene i distriktet. Den brukes til å ivareta drift og administrasjon av klubben, opprettholdelse, utvikling og vedlikehold av både aktivitetstilbud og fasiliteter i idrettslaget. Vi ønsker høyest mulig aktivitetsnivå og av best mulig kvalitet for våre medlemmer. På årsmøte ble det og vedtatt at kontigentsatsene skal bestå, istedet for å økes, som er trenden ellers i samfunnet og i andre idrettslag. Vi er og fornøyde med å kunne annonsere at det på årsmøte ble innført en ny medlemskategori for mosjonister, personell i alle aldre som ønsker å trene på våre anlegg, men på lavterskel og individuelt nivå. Pris for dette medlemskapet ble satt til 600kr pr år.

Videre er vi i Kopervik Idrettslag opptatt av at våre frivillige også skal være medlemmer i idrettslaget. Enten man er trener, lagleder, en del av et styre eller deltar i turgruppe er det viktig å være innrullert i medlemsregisteret. Har man et verv eller en rolle der man har ansvar for barn og unge, er man pliktig til å levere politiattest. Som medlem i kategorien trener/lagleder/styre o.l. har man og tilgang til å benytte alle våre fasiliteter til trening, eller delta på aktivitet eller i idrett som utøver, man representerer idrettslaget og må da være et formelt medlem, man vil i tillegg få mulighet og tilbud om å delta på kompetansehevende kurs. Ta gjerne kontakt med Daglig Leder eller Avdelingsstyret for din idrett, dersom du har spørsmål her.

Dersom man har spørsmål knyttet til mottatt kontigent/avgift, ikke har fått kontigent eller har fått feil beløp, tar man og kontakt med administrasjonen i klubben.

I Kopervik Idrettslag er vi opptatt av å være inkluderende og veilede våre medlemmer. Befinner man seg i en krevende økonomisk situasjon finnes det ulike, anonyme støtteordninger man kan benytte seg av uten at man trenger å utlevere seg selv. Man kan søke om aktivitetskort i kommunen ved å kontakte Anine Kongshavn på telefon 52 85 73 23, eller via link https://www.karmoy.kommune.no/frivillighet/tilskuddsordninger/tilskuddsordninger/ 

Dersom man ikke får dekning via kommunen kan man kontakte NAV på telefon 45 65 63 78, eller via link

https://www.nav.no/okonomisk-sosialhjelp

Til slutt må vi be om at alle som enda ikke har validert sitt medlemsskap også gjør dette. Anmodning om validering får man fra NIF (Norges Idrettsforbund) på SMS og/eller e-post. Man må da trykke på linken, sjekke at registrert informasjon stemmer overens med folkeregister (pass) og legge inn fullt fødselsnummer på gjeldende medlem. Medlemskapet i Kopervik Idrettslag blir da synkronisert med NIF og vi kan være trygge på at alle våre medlemmer er korrekt registrert og knyttet til en reell person:-)


Takk for at du er medlem av Kopervik Idrettslag og bidrar til driften og administrasjonen ved å betale medlemskontigent. Som aktiv utøver er det også viktig i forhold til å være forsikret.


Mvh

Styret i Kopervik Idrettslag og Daglig Leder


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.