Innkalling Årsmøte

Postet av Kopervik Idrettslag den 15. Feb 2023


Innkalling

Årsmøtet vil avholdes i det nye klubbhuset klokken 19.00, onsdag 15.mars.

Årsmøtet er klubbens øverste organ og vi håper på godt oppmøte fra klubbens medlemmer. Forslag eller saker til Årsmøte må være Styret/Daglig Leder i hende innen 01.03.2023

For å ha stemmerett må man minst fylle 15 år i 2023, hatt gyldig medlemskap i minst 1 måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene, jf. NIFs lov § 2-5. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt, jf. NIFs lov § 2-9.  Yngre medlemmer har møte- og forslagsrett.

Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag skal være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet, fra Onsdag 08.03.2023

Velkommen til årsmøte

Årsmøtedokumentene finner dere nederst i artikkelen.Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.