Innkalling Årsmøte

Postet av Kopervik Idrettslag den 3. Mar 2022

Innkalling

Årsmøtet vil avholdes i det nye klubbhuset klokken 19.00, mandag 14.mars.

Årsmøtet er klubbens øverste organ og vi håper på godt oppmøte fra klubbens medlemmer. Vi kommer med mer info om saker til årsmøtet på blant annet ledermøte.

For å ha stemmerett må man minst fylle 15 år i 2021, og hatt gyldig medlemskap i minst 1 måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene, jf. NIFs lov § 2-5. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt, jf. NIFs lov § 2-9.  Yngre medlemmer har møte- og forslagsrett.

Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag skal være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet, fra mandag 07.03.2022

Dersom noen ikke har anledning til å møte fysisk, men likevel ønsker å overvære årsmøtet, setter vi opp en teamsoverføring for dem det gjelder. Interessenter bes da sende en påmelding fra ønsket e-post adresse til dagligleder@kopervikidrettslag.no 

Velkommen til årsmøteKommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.