Arbeidet skrider fram

Postet av Kopervik Idrettslag den 22. Apr 2022

Påsken er overstått og grunnarbeidene på Åsebøen er godt i gang og skrider framover.

Snart 3 uker inn i prosjektene har aktivitetsnivået tatt seg opp på Åsebøen. Huller til mastefundamenter er gravt opp, og her fikk vi den første overraskelsen. I 5 av 6 fundamenthuller møtte V&S på fjell, frykten for forlenget tidsbruk pga meisling, økte kostnader etc dukket umiddelbart opp. Heldigvis gikk frykten fort over i lettelse, masteleverandør kunne selvsagt levere fjellfundamenter istedet, noe de mente kanskje til og med var bedre, vi krysser fingrene for det:-) Vassbakk og Stol har allerede begynt å merke opp plassering av fundamentene.

Videre har man gravt ut området der såle og ringmur til lagerbygg skal stå, og entrepenør har begynt å kjøre bort overskuddsmasse. 

Før helgen ble og første lasset med forskalingskassetter levert. Disse skal brukes når ringmur/støttemur rundt løpebanen skal etableres. Utgravingen til muren begynner etter planen allerede i neste uke. Foreløpig ser framdriftsplanen både solid og overkommelig ut, vi gleder oss til en ny og aktiv uke med stadig flere folk og kjøretøy på anlegget.

Med ønsker om en riktig god helg, både sportslig og værmessig:-)
Grunnarbeidene er igang

Postet av Kopervik Idrettslag den 5. Apr 2022

Tirsdag 05.04.2022, en merkedag i historien for Kopervik Idrettslag.

Tirsdag formiddag rullet den første anleggsmaskinen inn på Åsebøen Stadion og første "grafsetak" ble tatt. Åsebøen Stadion er nå offisielt etablert som et anleggsområde, noe den også vil være til en gang uti August. 

Vi går særdeles spennende tider i møte, men må og være oppmerksomme på at det gir en del begrensninger i bevegelsesfriheten. Stadionområdet, Gamle Klubbhus og parkeringsplassen i nord, vil bli særlig trafikkert av anleggstrafikk og personell fra entrepenør. All parkering og ferdsel inne på selve stadionområdet, må nå unngås. Sykkel- og gangsti på utsiden av stadiongjerdene, mot hovedvei, anbefales brukt til normal ferdsel.

Parkering for brukere av Åsebøen Kunstgress blir primært ved Stangeland Ungdomsskole.

Det vil fra sesongsstart fotball fortsatt være høy aktivitet på minigresset. Denne aktiviteten vil normalt foregå utenom driftstid for anleggsarbeider, men det bes om at alle klubbens medlemmer og klubbens gjester, utviser aktsomhet og forsiktighet. For brukere av minigresset, kan fortsatt parkeringsplassen i nord, benyttes.Her tas første "grafsetak", som markerte startskuddet for våre anleggsprosjekter på Åsebøen Stadion. En

merkedag i Kopervik Idrettslag sin historie.


For alle brukere, både Kopervik IL sine medlemmer og lag, samt gjestende lag av Åsebøen Kunstgress, er det fra nå av ønskelig og sterkt anmodet om at parkeringsplass ved Stangeland Ungdomsskole benyttes. Dette er viktig av HMS/sikkerhetshensyn, men og i forhold til den begrensede kapasiteten vi nå vil ha i vårsesongen.

Vi takker alle våre medlemmer og gjester for forståelse og utvisning av aktsomhet i og i nærheten av anleggsområdet.

De markerte områdene ved Stangeland Ungdomsskole er nå primærparkeringsplass for brukere av Åsebøen Kunstgress, samt Idrettsparken (den grønne gressletta nederst og midt i bildet).