Nå smeller det!

Postet av Kopervik Idrettslag den 25. Mar 2022

Startskuddet for prosjektene våre nærmer seg.

Alle kontrakter er nå underskrevet og det er bare et tidsspørsmål før første spadetak

tas på Åsebøen stadion. En anleggsutbygging som må kunne sees på som den største utbyggingen for fotball og friidrett i nordfylket - noen gang.

Ansvarlig for grunnarbeidene blir Vassbakk & Stol. Vi forskutterer ikke en spesifikk oppstartsdato enda, men rundt månedsskiftet virker å være innen rekkevidde, umiddelbart etter at kommunen har gitt klarsignal.

Vi starter med bygging av følgende;

-Ny kunstgressbane Åsebøen Stadion

-Nytt friidrettssanlegg, med løpedekke (i KIL sine farger)

-Flomlys fotball

-Flomlys friidrett

-Lyshare

-Lagerbygg (kan bli forskjøvet noe, men såle og ringmur settes opp umiddelbart)

-Aktivitetspark/Tuftepark (I KIL sine farger)

-Støttemur og nytt gjerde ved Åsebøen Kunstgress

-Nytt kunstgressdekke på Karmøyhallen (rehabilitering/oppgradering)

KIL har som ønske og som målsetning å være en foregangsklubb når det kommer til miljøtiltak. Vi har derfor valgt å gjøre en ekstra investering for å få miljøvennlig innfyll/granulat på våre nye kunstgressbaner.

Total investering er på hele 27 millioner kroner.


FØLG MED! Vi ønsker å holde alle våre medlemmer, patrioter og støttespillere oppdaterte på framdriften i prosjektene. Vi kommer derfor til å legge ut oppdateringer med jevne mellomrom.
Sålefjellsmarsjen 2022

Postet av Kopervik Idrettslag den 8. Mar 2022

Den 41. Sålefjellsmarsjen blir arrangert søndag 3. april 2022.

Dette blir den første ordinære Sålefjellsmarsjen siden 2019. Start og påmelding på det gamle klubbhuset på Åsebøen mellom kl 09:00 og 12:00. Registrering for fullført marsj samme sted innen kl 16:00.
 Startkontingent kr 100 for voksne og kr 20 for barn (til og med ungdomsskolealder).
 Sålefjellspins for 1. gang deltagelse, bronse, sølv og gull plakett for 3., 5. og 10. gangs deltagelse, vase for 20 ganger, diplom for 30 ganger og trykk av Roald Tellnes for 40 ganger.


 Det blir også salg av årets turorientering.
 Velkommen til en flott tur i marka vår!Dommer Kurs

Postet av Kopervik Idrettslag den 7. Mar 2022


Vi gjør et nytt forsøk og inviterer herved til

Dommer kurs : 30 Mars kl 17:00

17:00 til 19:00 3er, 5er og 7er barnefotball.

1900 til 2000  9er fra 1900 til 2000. 

Klubbdommer kan ikke være yngre enn 13 år (2009 modeller).

Husk at dem skal være dommer i 9er må ha dømt en sesong som klubbdommer, dvs at de må være fra 14 år og eldre.

Dette kurs er obligatorisk for alle våre 13 åringer, samt de 14 åringer som ikke fikk tatt dette i fjor. Kurs er obligatorisk i klubben for alle våre 13 åringer.

 


Det nye for året er at dette skal tas digitalt og betyr at alle deltakere må ha med egen PC/tablet. De fleste har vel egen tablet som brukes på skolen, og de må bruke sin ID fra idrettsregistrering for å komme inn på kurset. 

 Gå ned til Nyttige linker fra denne lenken og da ser du en lenke til Klubbdommerkurset. NFF ønsker at vi skal ta dette digitalt og man må logge seg på med egen bruker for idretten. Alle ungdommer som spiller fotball skal være registrert i dette systemet. Fint om alle tester pålogging før kurset slik at vi slipper å bruke tid på det.

 

https://www.fotball.no/dommer/dommerinstruksjon/
Grasrottrener kurs 2022 DEL 1 & 2

Postet av Kopervik Idrettslag den 7. Mar 2022

Da har vi fått gjennomført grasrottrenerkurs del 1 & 2 i helga etter at snø har hindret oss i å fullføre som planlagt, bra gjennomført.
Innkalling Årsmøte

Postet av Kopervik Idrettslag den 3. Mar 2022

Innkalling

Årsmøtet vil avholdes i det nye klubbhuset klokken 19.00, mandag 14.mars.

Årsmøtet er klubbens øverste organ og vi håper på godt oppmøte fra klubbens medlemmer. Vi kommer med mer info om saker til årsmøtet på blant annet ledermøte.

For å ha stemmerett må man minst fylle 15 år i 2021, og hatt gyldig medlemskap i minst 1 måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene, jf. NIFs lov § 2-5. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt, jf. NIFs lov § 2-9.  Yngre medlemmer har møte- og forslagsrett.

Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag skal være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet, fra mandag 07.03.2022

Dersom noen ikke har anledning til å møte fysisk, men likevel ønsker å overvære årsmøtet, setter vi opp en teamsoverføring for dem det gjelder. Interessenter bes da sende en påmelding fra ønsket e-post adresse til dagligleder@kopervikidrettslag.no 

Velkommen til årsmøte